Tüp bebek tedavisinin hedefi ne olmalı?

Gebelik testinin pozitif çıkması mı? Zamanında doğan, normal büyüklükte, sağlıklı tek bebek mi?

Çoğu kez, uzun süredir bebek özlemi çeken çiftler için çoğul gebelik, rüyaların gerçekleşmesi olarak düşünülür. Öyle ya bir bebek için yanıp tutuşurken, ikiz gebelik haberi aldılarsa, hele biri erkek biri kız olacaksa, nasıl sevinmesinler?

Üstelik, etrafımızda birçok mutlu biten ikiz gebelik görüyorsak, öykülerini hayran hayran dinliyorsak. Niye sevinmesinler?

Fakat işin aslı öyle değil.

Bugün çoğul gebeliklerin risklerine dikkat çekmek istiyorum.

Çoğul gebeliklerin hem anne hem de bebekler açısından risklerine kısaca bir göz atmak bu konudaki kanaatleri kökünden sarsacak sağlamlıktadır.

Anne açısından:

* İkiz gebeliklerde erken veya geç düşükler, tekil gebeliklere kıyasla daha sık görülürler.

* Tekil gebeliklerde tansiyon yüksekliği %1-5 görülmesine rağmen, ikiz gebeliklerde bu oran %20'ye yükselir.

* Preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) oranı tekil gebeliklerde %2-10 düzeylerinden, ikiz gebeliklerde %30'a yükselir.

* Kanama ve anemi sorunları daha sık gözlenir.

* İkiz gebeliklerde anne ölümleri tek gebeliklere kıyasla iki katına artar.

* İkiz gebeliklerin son birkaç haftasının hastanede yatarak geçirme olasılığı daha fazladır.

* Sorunsuz bile olsalar ikiz bebekleri büyütmenin duygusal ve finansal açıdan zorluklar taşımaktadır.

Bebekler açısından:

* Tekil bebekler genellikle 40 haftalık olarak doğarlar ve normal doğum ağırlığında olma ihtimalleri yüksektir.

* İkiz gebeliklerin yaklaşık yarısı 37 haftadan önce doğarlar. Bu da onları ciddi sağlık problemlerine ve ölüme açık hale getirir. Çoğu 35 haftadan önce doğarlar ve yenidoğan yoğun bakımına gerek duyarlar. Tek bebeklerden ortalama 800-1000 gram daha küçük doğarlar.

Erken dönem riskleri:

* Tüp bebek ikizlerinin %40-60'ı doğum için yenidoğan yoğun bakım imkanı olan merkezlere sevk edilirler. Bu oran tekil gebelikler için %20'dir.

* İkiz bebeklerin %8'i solunum sıkıntısı yaşarlar, tekil bebeklerde bu oran %1,5'tur.

* İlk bir yılda ölüm oranı ikizlerde tekillerden daha yüksektir.

* Doğum civarında ölüm riski ikizlerde üç ila altı kat, üçüzlerde dokuz kat daha fazladır.

Uzun dönem riskleri:

* İkizlerin çok az bir oranı tüm hayatlarını etkileyebilecek ciddi sağlık sorunları yaşarlar. (Örneğin beyin felci çok seyrek görülmesine rağmen, tekil bebeklerle kıyaslandığında yine de dört ila altı kat daha fazla orandadır.)

* Prematürite ve düşük doğum ağırlığı, daha düşük IQ ve dikkat eksikliği-hiperaktivite sendromu riski artmış olarak gözlenir.

* İkizlerde konuşma güçlükleri ve sorunları iki kat daha fazla görülür.

* Bir Japon çalışmasına göre, ikiz bebeklerin en az birisinde beyin felci, görme bozukluğu veya doğuştan kalp hastalığı gibi ciddi bir sorun görülme ihtimali %7,4 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç olarak ilk sorumuzu tekrar soralım.

Tüp bebek tedavisinin hedefi ne olmalı?

Gebelik testinin pozitif çıkması mı? Zamanında doğan, normal büyüklükte, sağlıklı tek bebek mi?

Kaynak: oneatatime.org.uk

0 Yorum

    Yorum Yaz